ru  en            
 
 
23.04.10 Державна реєстрація благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Переображення України»


Міністр юстиції України Олександр Лавринович, відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» на підставі рішень Установчих зборів Всеукраїнського благодійного фонду «Переображення України» від 19.06.2009 про створення та затвердження статуту Фонду, від 17.02.2010 про внесення змін до статуту, наказом № 869/5 від 23.04.2010 надав державну реєстрацію благодійній організації Всеукраїнський благодійний фонд «Переображення України» (свідоцтво № 1067 у Єдиному реєстрі громадських формувань).

Всеукраїнський благодійний фонд «Переображення України» утворений працівниками та волонтерами Волинського обласного благодійного фонду «Переображення», який займається реалізацією соціальних та благодійних проектів за участю людей, що сповідують християнські цінності з метою поширення соціальної роботи та набутого досвіду по всій території України.

Головною метою діяльності Фонду є: поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів, що базується на християнській моралі і сприяє духовному відродженню.

Основними статутними завданнями фонду є:
• покращення морального та матеріального становища набувачів благодійної допомоги;
• сприяння у соціальній реабілітації малозабезпечених безробітних інвалідів алко-, наркозалежних осіб, які потребують турботи шляхом прийняття ними християнських цінностей та моралі; надання допомоги особам, які через свої фізичні чи інші недоліки обмежені в реалізації своїх прав та законних інтересів;
• надання матеріальної та іншої допомоги та підтримки багатодітним і малозабезпеченим сім'ям, дітям-сиротам та напівсиротам;
• сприяння відродженню сімейних цінностей;
• сприяння в організації оздоровлення та відпочинку дітей в дитячих оздоровчих таборах, будинках відпочинку на території України та за її межами;
• поширення духовних цінностей та життєвих християнських принципів серед дітей, підлітків та молоді;
• сприяння зміцненню здоров’я дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
• надання безоплатної юридичної допомоги батькам та дітям у справах, що стосуються інтересів родини або дитини та захисту прав неповнолітніх;
• сприяння захисту прав дитини та її батьків у вирішенні проблем, що стосуються соціально-психологічних, духовних, медичних, культурних та правових аспектів її життя;
• сприяння в організації проведення психологічних та юридичних консультацій, соціально - психологічних тренінгів;
• надання допомоги членам Фонду і об'єднання їхніх зусиль, спрямованих на благодійну діяльність;
• пропагування здорового способу життя;
• здійснення допомоги по догляду за хворими, престарілими та іншими категоріями населення;
• підтримка соціального захисту, охорони здоров'я, освіти, науки та культури;
• сприяння в організації навчання дітей в гуртках та секціях;
• надання допомоги у розвитку видавничої справи та засобів масової інформації;
• допомога в будівництві та реставрації церков, пам’яток архітектури й культури, освітніх закладів;
• сприяння в організації та проведенні благодійних акцій тощо; пошук та залучення спонсорської та меценатської підтримки для діяльності Фонду.

Для виконання статутних завдань Фонд в установленому законом порядку:
• популяризує свою діяльність шляхом розповсюдження інформації та пропагування своїх ідей та цілей для залучення благодійних внесків;
• представляє законні інтереси членів Фонду та інших осіб у державних, громадських та інших організаціях;
• залучає фінансові кошти, в тому числі у іноземній валюті від фізичних та юридичних осіб, як національних так і іноземних, для виконання статутних завдань;
• сприяє розвитку видавничої справи;
• здійснює безкоштовне розповсюдження матеріальної, фінансової та іншої допомоги;
• розробляє програми пожертвувань та гуманітарної допомоги нужденним, релігійним організаціям та іншим установам, організаціям;
• бере участь в організації, проведенні та фінансовій підтримці конференцій, симпозіумів, семінарів, учбових (навчальних) сесій, фестивалів та інших національних та міжнародних заходів, бере у них участь;
• засновує засоби масової інформації;
• розробляє та бере участь у розробці програм та проектів по досягненню поставленої Фондом мети та їх фінансування;
• надає допомогу в організації груп соціальної допомоги;
• надання допомоги громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха та інших катастроф, а також жертвам репресій та біженцям;
• сприяє створенню благодійних бібліотек, кінофільмів, центрів інформації, центрів морального виховання та культури, проводить бесіди і дискусії, літературні і музичні вечори, використовуючи радіо, телебачення та інші засоби масової інформації, організовує благодійні концерти та фестивалі;
• сприяє в організації, підготовці та навчанні викладачів шкіл-інтернатів, дитячих будинків та інших дитячих та молодіжних закладів;
• співпрацює з органами державної влади, місцевого самоврядування, навчальними та виховними закладами, правоохоронними органами, органами соціального захисту, а також з іншими благодійними організаціями;
• орендує об'єкти нерухомості та транспортні засоби, які необхідні для виконання статутних завдань Фонду.

Керівний склад Всеукраїнського благодійного фонду «Переображення України»:
• Миронюк Павло Григорович – голова правління Всеукраїнського благодійного фонду «Переображення України». Контакти: fimiam(a)lutsk.ukrpack.net, тел.: +380503781280.
• Ляснік Віталій Миколайович – заступник голови правління Всеукраїнського благодійного фонду «Переображення України». Контакти: vlyasnik_1976(a)ukr.net, тел.: +380501470808.
• Самрук Олександр Федорович – секретар Всеукраїнського благодійного фонду «Переображення України». Контакти: aysamruk(a)ukr.net, тел.: +380632280460.


Прес-служба ВБФ «Переображення України»
Олександр Самрук
+38(0332)76-72-34
http://fond.lutsk.ua/
 
<<<всі новини
 
© 2013 Волинський обласний благодійний фонд «Переображення»
fimiam(a)lutsk.ukrpack.net
(0332) 76-72-34